българи,

юмрукът сте вие

Партиите се провалиха, време е да дойдат гражданите! Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено.